29 ژانویه 2018
1,767 بازدید
بدون نظر

رفع سفیدک انگور با استفاده از گوگرد پودری

سفیدک درختان انگور

بیماری سفیدک انگور یکی از مهمترین بیماری های باغات انگور و تاکستان ها است. سفیدک انگور نوعی بیماری قارچی بوده که در اثر حمله نوعی قارچ به وجود می آید و در صورتی که کنترل نگردد می تواند بسیار خسارت بار باشد. درخت انگوری به این بیماری آلوده شده، ضعیف و بی رمق شده و انگوری بی کیفیت تولید می کند که بازار خوبی برای فروش نخواهد داشت. از جمله نشانه های آلودگی باغات و درختان انگور به سفیدک انگور میتوان به مشاهده گرد سفید رنگ بر روی برگه ها و دانه های انگور و غوره و همچنین لکه های خاکستری رنگ بر روی ساقه ها و شاخه ها می باشد.

بیماری سفیدک درخت انگور را ضعیف و پژمرده ساخته و محصول آن را نامرغوب و کم می کنند، سفیدک به قسمت های مختلف انگور حمله می کند روی ساقه ها و خوشه های انگور لکه های خاکستری و نیز روی برگ ها گردهای سفید مایل به خاکستری به جای میگذارد . این بیماری قارچی همان طور که اشاره شد به درخت مو صدمات فراوانی وارد می سازد.

 

به دلیل اینکه سفیدک انگور بیماری قارچی است بیشتر در محیط هایی که از نور و کم و رطوبت زیاد برخوردار هستند، این بیماری مشاهده می شود. عوامل جوی مانند باد و یا حتی حیوانات و انسان دانه های ریز سفید قارچی را به تدریج به درختان مو دیگر منتقل و آنها را آلوده می سازند. برای درمان سفیدک مو می توان از قارچ کش های مختلفی استفاده نمود، اما ساده ترین راه استفاده از گوگرد برای درمان سفیدک انگور می باشد. روش استفاده از گوگرد، برای درمان سفیدک انگور و گوگرد پاشی درختان انگور، به این صورت است که بعد از جوانه زنی و پیدایش چند برگ بر روی شاخه ها، در هر ۱۰۰ متر مربع از سطح تاکستان، در حدود ۱۵۰ گرم گوگرد پودریمیکرونیزه استفاده شود.

 

برای گوگردپاشی، می توان به صورت دستیو یا با استفاده از گردپاش، استفاده نمود. مرحله دوم گوگرد پاشی در سطح باغت مو، پس از گلریزی است، در این مرحله ۲۵۰ گرم گوگرد میکرونیزه استفاده می شود. دو هفته پس از مرحله دوم، سومین مرحله گوگردپاشی انجام می شود. در نهایت زمانی که دانه های غوره رشد کرد آخرین مرحله گوگرد پاشی انجام می شود. در این مرحله درحدود ۴۰۰ گرم پودرگوگرد پودری میکرونیزه به ازای هر یکصد مترمربع از تاکستان استفاده می شود.